Totalentreprenad inom husgrunder

Vi åtar oss schaktning i alla former, för husgrunder och andra typer av byggnationer. Det kan vara iordningställande av kuperad tomt eller bara schaktning för att lägga ut makadam inför gjutningsarbeten m.m.

Vi har nära kontakt med mur o betongarbetsföretag och åtar oss totalentreprenader.

Vårt arbetsområde

Vi utför arbeten på Tjörn, Orust och Stenungsund samt Kungälv och Uddevalla med omnejd.

%

ROT-avdrag på arbetskostnaden