Är du i behov av husdränering hemma?

Det finns olika metoder och tekniker för husdränering, beroende på specifika förhållanden och behov.

Husdränering är processen att avlägsna överskott av vatten från marken runt ett hus för att förhindra fuktproblem, översvämningar och skador på byggnaden. Dräneringssystemet används för att leda bort regnvatten och grundvatten från husets grund och källare.

Vårt arbetsområde

Vi utför arbeten på Tjörn, Orust och Stenungsund samt Kungälv och Uddevalla med omnejd.

%

ROT-avdrag på arbetskostnaden